Grönängens Kaninuppfödning

Sverigeharen

Sverigehare är en ny ras som håller på att tas fram. Det är ännu inte en godkänd ras utan arbetet pågår att få fram rastypiska individer efter den standard som skrivits. Tanken är en mellanstor hare, typad som den belgiska men med en idealvikt på 1,8-2,3 kg och godkänd i alla färger. Idén föddes redan år 2000 men första kullen (efter belgisk hare och dvärghare) föddes först 2004, bestående av Gillestugans Alice (Siris mamma) och Gillestugans Alexis.

Precis som de andra hararna ska sverigeharen ha en kort, glänsande päls med lite underull och främst täckhår. Öronen ska vara långa och styva och huvudet långsmalt. Kaninen ska vara slankt byggd, ha en indragen buklinje och långa framben så den ser högrest ut. Halsen ska vara lång, bröstet smalt och ryggen välvd, ungefär som en kvartscirkel. Mycket vikt läggs även på att behålla ett trevligt temperament hos kaninerna och många av djuren som används i aveln är duktiga hoppkaniner. 

Målet är att få rasen godkänd så småningom, men än återstår mycket arbete. Jag tycker projektet är väldigt intressant och tycker storleken är perfekt och hararnas temperament är underbart; de är snälla, energiska och väldigt personliga. De kräver en del aktivering och motion samt är lite "galna" men det är det som gör att jag tycker de är så perfekta!
Jag har tre sverigeharar här hemma. Siri är väldigt fin och stämmer in på det mesta i den skrivna standarden, samt är mamma till de andra två. Även hennes dotter Pea är mycket fint typad och kommer användas i avel. Dessa kommer användas i avel för att ta fram vältypade sverigeharar och duktiga hoppkaniner.
Quercus är lite grövre men fortfarande snygg och kommer inte användas i min egen avel då jag inte har några avelshonor han inte är släkt med men jag ser gärna att han får ungar på annat håll.

För mer information om sverigeharen och dess standard, gå in på sverigehararnas egna hemsida.