Grönängens Kaninuppfödning

Länkar

Kanin-net informativ sida om kaninen som husdjur, hoppare och till utställning. Även med ett välbesökt forum fullt med kunniga människor.

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund

Östergötlands kaninhoppare

Stockholms kaninhoppare

Kanin.ifokus Ännu en informativ sida om kaniner.

Sverigehararnas egna hemsida

Kaninfarg.se Mycket bra sida om kaniners genetik, samt lite annat smått och gott.

Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund

Miljöberikning En bra länk på kanin.ifokus om hur man gör kaninens miljö mer intressant

PippiAdolfs kaningård Bra info om kaninens olika sjukdomar. Föder även upp belgisk hare och lejonhuvad kanin.

Liljekonvaljens kaniner Härifrån kommer Sassa, och även en kullbror till Bus bor där. Föder upp hoppkaniner.

Paradisets hoppkaniner Härifrån kommer Siri. De födde tidigare upp hoppkaniner och sverigeharar men uppfödningen är nu nedlagd.

Söderskogens kaningård Ägare och uppfödare till Balthazar. Föder upp hoppkaniner och belgiska harar.

Tribes hoppkaniner Ägare och uppfödare till Hugo, pappan till Siris ungar. Föder upp hoppkaniner.